Integritetspolicy

Vi värdesätter din integritet! Det här dokumentet förklarar hur vi hanterar din information, detaljerad information om de personuppgifter vi samlar in, hur vi skyddar dem, hur vi säkerställer att din integritet upprätthålls och dina rättigheter angående de personuppgifter vi har om dig.

Policyn ger information om:

TYPER AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

VÅR COOKIEPOLICY

SKYDDANDE AV PERSONUPPGIFTER

DATABEVARINGSPERIOD

DINA RÄTTIGHETER

GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBPLATSER

UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY


VILKA VI ÄR

BIPCARDS inser vikten av din personliga informations integritet och säkerhet. Vi är hängivna att behålla förtroendet hos våra webbplatsbesökare och kunder genom att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter och respektera din integritet.

Vi hanterar alltid dina uppgifter rättvist och transparent, och vi är angelägna om att vara öppna om den data vi samlar in och hur den används.
 

TYPER AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi kan samla in följande uppgifter om dig:

 • namn
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post, etc.)
 • Information om köp och beställningar
 • Tjänster som tillhandahålls till dig detaljer
 • Surfaktivitet online på våra webbplatser
 • Kontouppgifter
 • betalningsinformation
 • Preferenser, feedback och undersökningar
 • Plats och IP-adress
 • Kommunikation med oss
 • Allmänt tillgänglig information, inklusive delningar i sociala medier.

 
ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER


Vi använder informationen för:

 • Tillhandahålla produkter och tjänster
 • Behandla beställningar och betalningar
 • Kontohantering
 • Hantering av lojalitetsprogram
 • Identitetsverifiering och bedrägeriförebyggande
 • Analys och forskning
 • Personifiera shoppingupplevelser
 • Förbättra våra erbjudanden
 • Kommunikation om produkter och tjänster
 • Marknadsföring online
 • Kundsupport

Med ditt godkännande kommer vi att använda dina personuppgifter för marknadsföring. Om du vill kan du ändra dina marknadsföringspreferenser eller välja bort reklamkommunikation när som helst.

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in ​​personuppgifter. Detta hjälper oss att informera dig om våra erbjudanden, produkter och tjänster. Du kan välja bort nyhetsbrevet när du vill.

 

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samarbetar med partners, leverantörer och byråer och kan behöva dela dina uppgifter med dem. Men vi ser till att de följer våra standarder. De kan endast använda uppgifterna för det överenskomna syftet.

Enheter vi delar med inkluderar:

 • Produkt- och servicepartners
 • Leveranspartners
 • Betalningshandläggare
 • Marknadsföring och IT-byråer


Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra utan giltig anledning.

 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Om du beställer från utanför Sverige kommer vi att överföra dina uppgifter till Sverige. Även om de lagras i svenska centra kan det finnas tillfällen då datadelning utanför EES är nödvändig. I sådana fall säkerställer vi att uppgifterna förblir skyddade och överföringar följer dataskyddsbestämmelserna.

VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES

Våra webbplatser använder cookies för att samla in information. Detta inkluderar information om surfning och köpbeteende av personer som besöker våra webbplatser. Detta inkluderar information om visade sidor, köpta produkter och kundresan runt våra webbplatser.

HUR BIPCARD SKYDDAR PERSONUPPGIFTER

På Bipcard prioriterar vi säkerheten för din data. Vi säkerställer säkerheten för din personliga information med följande åtgärder:

 • Datakryptering
 • Robusta säkerhetskontroller för att skydda våra informationssystem från externa hot
 • Stränga åtkomstkontroller till våra informationsdatabaser
 • Logisk separation av vår infrastruktur och data
 • Regelbundna penetrationstester av våra system
 • Omfattande interna riktlinjer för informationssäkerhet
 • Personuppgifter och säkerhetsutbildning för Bipcard-teammedlemmar
 • Rigorösa säkerhetsutvärderingar för alla våra tjänsteleverantörer som kan hantera dina personuppgifter
 • Vi kommer aldrig att be om dina lösenord.


Vi avråder från att ange dina kontouppgifter eller lösenord via e-post eller från någon länk i ett e-postmeddelande.

Kom ihåg att alltid:

 • Skydda dina kontolösenord
 • Uppdatera ditt lösenord regelbundet
 • Undvik att använda identiska lösenord på flera plattformar eller webbplatser
 • Ange aldrig dina kontouppgifter eller lösenord i ett e-postmeddelande eller från en länk i ett e-postmeddelande

BIPCARDS DATABEVARINGSPOLICY

Bipcard kommer inte att lagra dina uppgifter längre än nödvändigt, såvida det inte krävs enligt lag. Även om olika typer av data kan ha olika lagringsperioder, är den maximala varaktigheten vi vanligtvis behåller alla personuppgifter 6 år.


DINA RÄTTIGHETER

Med Bipcard har du rätt till flera rättigheter gällande dina personuppgifter:

 • Bli informerad om detaljerna i hur vi behandlar dina uppgifter.
 • Skaffa en kopia av de personuppgifter vi har om dig genom att kontakta oss.
 • Rätta felaktigheter i de personuppgifter vi har om dig.
 • Återkalla ett givet samtycke angående databehandling.
 • Begär dataradering under vissa förutsättningar.
 • Be oss begränsa behandlingen av dina uppgifter under vissa omständigheter.
 • Invända mot behandlingen av dina uppgifter under specifika scenarier.
 • Dataportabilitet för de uppgifter du har lämnat till oss.

För att utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på support@bipcards.com.

VARFÖR BIPCARD ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Bipcard behandlar personuppgifter av flera skäl:

 • Våra legitima intressen (detaljerad nedan)
 • För att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot våra kunder
 • Att följa lagliga mandat
 • I vissa fall, baserat på ditt samtycke, särskilt när det gäller direkt marknadsföringskommunikation.


Våra legitima intressen inkluderar:

 • Erbjuda och tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder
 • Hantera kundorder, förfrågningar och returer
 • Kundskydd och skydd av vårt team
 • Marknadsföra och marknadsföra våra erbjudanden
 • Leverera skräddarsydda reklammeddelanden
 • Hantera lojalitetsprogram
 • Få insikter om kunders beteende och preferenser
 • Förbättra och utveckla vårt produktsortiment och tjänster
 • Att följa lagliga och regulatoriska skyldigheter
 • Förebygga olagliga aktiviteter och hantera kundproblem eller tvister

  Behandla försäkringskrav och vidta nödvändiga rättsliga åtgärder


KONTAKTA BIPCARD

Vi uppskattar att höra från våra kunder. Om du har frågor, feedback eller funderingar:

Kontakta vårt sekretessteam på vår kundtjänst.

Skulle du vara missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till de svenska dataskyddsmyndigheterna på datainspektionen@datainspektionen.se .

ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTER

MYCLICK AB
Östra Hamngatan 46
411 09 Göteborg
Sverige

E-post: support@bipcards.com

Organisationsnummer: 559080-7649
VAT-Nummer: SE559080764901